Johan Ludvig Runeberg föddes år 1804 i Jakobstad i en svenskspråkig familj. Den 5 februari firar vi Runebergsdagen med allmän flaggning och Runebergstårtor.

Vetamix kommer att förnyas. För dig som användare innebär det här främst att inloggningsmöjligheten upphör. Därmed så försvinner lektionsmixern, bokmärken/favoriter och din profil.

"Att plugga utan strategier är som att leta efter en skatt utan skattkarta." Det säger läraren Martin Fernström som i serien Pluggkoden ger dig enklare, snabbare och mer effektiva sätt att plugg

Influensa är en infektionssjukdom som förorsakas av influensavirus. Influensa ger liknande symptom som andra luftvägsinfektioner, men symptomen är ofta svårare.

På yrkesinstitutet Prakticum i Borgå kan du nu studera e-sport. Ja, du läste rätt, du får spela dataspel och dessutom få studiepoäng för det.

Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter.