Under höstens gång kommer Vetamix att förnyas. För dig som användare innebär det här främst att inloggningsmöjligheten upphör den 30.11.2015. Därmed så försvinner lektionsmixern, bokmärken/favoriter och din profil.

Internet är fullt av skatter, men också fullt av mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns i dag 60 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer. Hälften av dem är barn.

I ett nytt projekt våren 2010 som dras av Förbundet för mödra- och skyddshem hörs ungdomar om familjevåld. Ämnet är ofta svårt att tala om men då man börjar, lättar det genast lite, berättar en av de intervjuade som upplevt våld inom familjen.

Delfinarier har uppfunnits för människors underhållning, säger Animalias vice-ordförande Hanna Bärlund. Delfinskötaren Petri Myllylä är av helt annan åsikt och berättar att det finns många goda sidor med delfinarier.

Här hittar ni nytt material för matematiklektioner! Övningarna i logiskt tänkande lämpar sig för elever i årskurs 1-9.