Vi följer med Grisens resa till Island och på samma gång får vi lära oss en hel massa om vulkaner, gejsrar och varma källor.

Undervattensnaturen längs Finlands kust är hem för många olika arter.

Under det senaste seklet har Helsingfors vuxit och utvecklats i rasande takt. I början av 1900-talet fanns det 100 000 invånare i staden och 100 år senare är invånarna uppemot 600 000. Hur ser framtidens metropol ut?

Har du någonsin funderat på hur ett moln bildas? Den här laborationen ger dig svaret.

Här får vi se vissa blommor som hör somriga ängartill.

Vi åkte till Lekholmen för att ta reda på vad man egentligen gör på ett konfirmationsläger, vad konfirmation innebär och vad skriftskolundervisningen går ut på.