Användarinloggning

Niila är renskötarsame och älskar sina renar. Nu planeras det en ny gruva på hans renbetesområde vilket kommer ha negativ inverkan på rennäringen. Kan gruvanläggningen förhindras? Till programmet hör även ett arbetsblad med fakta och uppgifter i vilket vi tittar närmare på problematiken kring samernas markrättigheter. Vi bekantar oss också med hur FN verkar för ursprungsfolkens rättigheter. Del 5/6.    

I det här klippet besöker vi ett bokförlag och får veta vad man sysslar med där.

Hur kan man förebygga brand i hemmet och vad skall man göra om det börjar brinna?

8/8: Utopi. Hur kommer Europa att se ut i framtiden? Många experter kommer med dystra prognoser med större social ojämlikhet, ekologiska katastrofer och till och med krig, och det i ett tioårsperspektiv.

Omöjliga och trolska världar är typiska för holländaren Maurits Escher. Perspektiv, symmetri och visuella spratt fascinerade Escher och utmanar både matematiker, barn och unga. Från högstadiet uppåt.

Här på Vetamix temasida kan du bekanta dig med vårens första fåglar, insekter, växter, däggdjur, kräl- och groddjur.