Signalkräftor, flodkräftor och havskräftor - vad skiljer dem åt? Det hjälper matskribent Kenneth Nars och kräftexpert Kai Röntynen oss att få koll på. Vi får också lära oss hur man kokar, skalar och äter kräftor.

Eino Leino hette ursprungligen Armas Einar Leopold Lönnbohm och växte upp i Kajanaland vid Ule träsk. Han skrev poesi, romaner, essäer, kåserier, teaterpjäser och översättningar och är en av finska litteraturhistoriens mest berömda författare.

Vi följer med Grisens resa till Island och på samma gång får vi lära oss en hel massa om vulkaner, gejsrar och varma källor.

Undervattensnaturen längs Finlands kust är hem för många olika arter.

Under det senaste seklet har Helsingfors vuxit och utvecklats i rasande takt. I början av 1900-talet fanns det 100 000 invånare i staden och 100 år senare är invånarna uppemot 600 000. Hur ser framtidens metropol ut?

Har du någonsin funderat på hur ett moln bildas? Den här laborationen ger dig svaret.