Användarinloggning

Många barn behandlas illa i världen. För att problemen ska kunna regleras har många länder skrivit under FN:s barnkonvention. Här får vi veta vad konventionen handlar om.

Vad är feminism och varför har begreppet fått en negativ klang?

Författaren Jörn Donner intervjuas av Nadja Leham om sitt livslånga intresse för staden Berlin. Han diskuterar järnridån, beröringspunkterna mellan Finland och Tyskland, muren och dess fall.

På den här sajten hittar du gratis undervisningsmaterial om rymden.

Att vara hemlös innebär mycket mer än att sakna ett eget hem och en egen säng.  De hemlösa är en blandad grupp människor som består av både unga och gamla, män och kvinnor, friska och sjuka. 

Feminismen som ideologi uppstod under andra hälften av 1800-talet i Europa. Man började organisera sig i kvinnosaksföreningar för att arbeta för en jämlikare lagstiftning som tillåter kvinnan att välja sin egen väg i livet. År 1901 fick kvinnorna i Finland rätt att studera vid universitet på samma villkor som männen och 1906 fick kvinnorna rösträtt. Stora förändringar i samhället har skett sedan dess men feminismen behövs fortfarande.