Under höstens gång kommer Vetamix att förnyas. För dig som användare innebär det här främst att inloggningsmöjligheten upphör den 30.11.2015. Därmed så försvinner lektionsmixern, bokmärken/favoriter och din profil.

Eino Leino hette ursprungligen Armas Einar Leopold Lönnbohm och växte upp i Kajanaland vid Ule träsk. Han skrev poesi, romaner, essäer, kåserier, teaterpjäser och översättningar och är en av finska litteraturhistoriens mest berömda författare.

Konst är ofta ett medel för samhällsaktivism och politiskt ställningstagande, inte minst när det gäller Tove Janssons satiriska karikatyrer från 1940- och 50-talen.

Har du en nyhetsidé men vet inte var du ska börja? Med hjälp av Yle Nyhetsskolans knep och knåp blir det enkel match.

Vi följer med Grisens resa till Island och på samma gång får vi lära oss en hel massa om vulkaner, gejsrar och varma källor.

Undervattensnaturen längs Finlands kust är hem för många olika arter.