Användarinloggning

Biskop Björn Vikström berättar om Alla helgons dag.

Dia de los muertos – de dödas dag

Laura Kovero från Finlands Urmuseum intervjuas om Greenwichtiden som styr växlingen mellan sommartid och vintertid.

Vid millennieskiftet 1999-2000 satte världens länder upp åtta olika mål för att halvera fattigdomen i världen tills år 2015. Den här sajten presenterar målen och berättar också vad man som enskild individ kan göra för att bidra.

Vem som helst kan få löss. Löss trivs lika bra i smutsiga som i rena hår.

Här förklaras hur ett virus är skapt och hur det fungerar.