Användarinloggning

Vi åkte till Lekholmen för att ta reda på vad man egentligen gör på ett konfirmationsläger, vad konfirmation innebär och vad skriftskolundervisningen går ut på.

Radiohuset på Radio Vega sände ett program om Ukraina och dess historia 23.7.2014.

Signalkräftor, flodkräftor och havskräftor - vad skiljer dem åt? Det hjälper matskribent Kenneth Nars och kräftexpert Kai Röntynen oss att få koll på. Vi får också lära oss hur man kokar, skalar och äter kräftor.

Den 28:e juni 1914 sköts Franz Ferdinand och hans fru Sophie till döds på öppen gata vid ett statsbesök i Sarajevo. 

Vilken är historien bakom ortnamnen Pyttis och Strömfors?

Blåstången är lätt att känna igen på sina små gasblåsor. Den växer på hårda bottnar längs Finlands Östersjökust.