Användarinloggning

Daniela Sretenovic, 22 år är Jehovas vittne och har alltid mötts av fördomar. Har man verkligen alla fåren i hagen om man ser fram emot Harmagedon och det kommande paradiset på jorden, kan folk undra. I programmet får vi en inblick i Jehovas vittnens trosuppfattning och verksamhet.

Studentexamensproven för hösten 2014 börjar måndagen den 8 september och avslutas den 1 oktober. Här är en länk till Abimix-sidan med tidigare års prov. Höstens prov laddas upp på sidan så fort som möjligt efter att proven hållits. (Bild: Arja Lento/ YLE 2002.)

Beslutsfattandet inom EU går till på olika sätt men de mest centrala institutionerna är alltid desamma - Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommissionen bereder lagstiftningsförslagen och parlamentet och rådet fattar de egentliga besluten.

Hur kan man klä sig mer ekologiskt och konsumera kläder utan att belasta naturen så hårt?

Här kan de yngsta öva sig i addition med ett enkelt och roligt spel.

Vet du var el och värme kommer ifrån? På den här sajten finns information om hur man producerar och distribuerar energi i olika former. Här kan du också lära dig om olika energikällor.