Användarinloggning

Laura Kovero från Finlands Urmuseum intervjuas om Greenwichtiden som styr växlingen mellan sommartid och vintertid.

De vet mer om dig än du själv. De håller ständig koll på vad du gör och med vem du gör det. De är säkerhetstjänster, hackare och bolag som tjänar sina pengar på att samla in och sälja data om dig. Och de ser allt.

Vid millennieskiftet 1999-2000 satte världens länder upp åtta olika mål för att halvera fattigdomen i världen tills år 2015. Den här sajten presenterar målen och berättar också vad man som enskild individ kan göra för att bidra.

Kapten Balans vill inte gå och lägga sig eftersom han tycker det är osäkert om det blir dag igen. Nahas förklarar för honom hur det funkar med dag och natt.

Vem som helst kan få löss. Löss trivs lika bra i smutsiga som i rena hår.

Det finns många olika sorters kaffen men två huvudarter är bra att känna till.Det är Robusta och Arabica som är väldigt olika till smaken.