Ekologisk mat

Storkök har en central roll för att främja ekoproduktionen av mat. Där produceras stora mängder av mat som påverkar efterfrågan på ekologiska produkter.

Är storkök ekomatens framtid?
I detta program behandlas storkök som har en allt mera central roll för att främja ekoproduktionen av mat. I storkök kokas mat i mängder och det här påverkar efterfrågan på ekologiska produkter. I programmet besöks även Smedsby förskola i Esbo, där barnen serveras ekogröt.

Redaktör: Louise Bergman

Ett utdrag ur Smältpunkt
Radio Vega 2011

Databas: 
Vetamix