Från jordegumma till barnmorska

Barnmorskeyrket har långa anor. Här får vi höra om hur det gick till när man födde barn för flera hundra år sedan, om jordegummors hårda vardag, traditioner och vidskepelser.

Intervjuade: Erkki Jäämeri Redaktör: Anne-Mari Franck YLE 1966 Bilden är fotograferad av Pertti Arkila/YLE.

Databas: 
Vetamix