Mat och klimat

Forskaren Helmi Risku-Norja på forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi berättar om en ny undersökning som visar att matvanor inte har en större betydelse med tanke på klimatförändringen.

Maten påverkar klimatet - det har konstaterats flera gånger. Man har sagt att vi skall minska på bl.a. vår köttkonsumtion. Nu har en undersökning visat att hur vi äter påverkar inte så mycket klimatförändringen. Om en människa låter bli att äta t.ex. nötkött och mejeriprodukter minskar hon sina koldioxidutsläpp med bara ett par procent. Dessa produkter har ansetts påverka klimatet mest inom matindustrin. Det menar forskaren Helmi Risku-Norja på forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi som tillsammans med sina kolleger gjort undersökningen i fråga. För att uppnå riktiga resultat borde hela Finlands befolkning bli fennoveganer, vilket enligt Helmi Risku-Norja inte är en särskilt realistisk målsättning. Nu berättar hon om undersökningens resultat och hur hon anser att koldioxidutsläppen kunde minskas. Bl.a. tycker Helmi att man inte skall se på enskilda människans tallrik utan satsa på större helheter, bl.a. kollektivtrafik.

Stillbild: AP Graphics Bank

Redaktörer: Louise Bergman och Mona Sandell

Ett utdrag ur Smältpunkt
Radio Vega 2010

Databas: 
Vetamix