Morsdagens historia

I det här programmet får vi veta mera om morsdagens historia.

Många tror att morsdagen är en nutida tradition och ett sätt att få in pengar i kassan på blomsteraffärer, men morsdagens historia går faktiskt lite längre tillbaka i tiden än så. Morsdagen har rötter i framför allt England där Midfastosöndagen kallades Mothering Sunday i början av 1600-talet. Denna dag utvecklades småningom till någonting som påminner om vår morsdag, även om den ursprungligen var något helt annat. Den moderna morsdagen skapades i USA av en amerikansk lärarinna Ann Jarvis. I Finland firas morsdagen andra söndagen i maj medan i Sverige firar man den sista söndagen i maj. Tidpunkten varierar i flera länder, inte bara Finland och Sverige.

Stillbild: Leif Öster

Ur tid och rum - något om veckan som stundar
Morsdag
1995

Databas: 
Vetamix