Mosstramp: berguv

I detta avsnitt av Mosstramp får vi lära oss om berguven (Bubo bubo).

I detta program behandlas berguven som på latinska heter Bubo bubo.

Berguven är 60-75 cm lång och dess vingspann är 138-170 cm. Berguvens kännetecken är de tydliga örontofsarna och dess läte som kan höras upp till 4 kilometer vid goda väderförhållanden. Berguven blir ca 20 år gammal i naturen medan i fångeskap kan den leva mycket längre än det. Dess föda består främst av råttor och sorkar men också av bl.a. hare, igelkott och småfåglar.

Stillbild:Bold stock

Redaktörer: Niko Ingman och Pekka Strang

Mosstramp
Radio Vega 2008

Databas: 
Vetamix