Mosstramp: huggorm

I detta avsnitt av Mosstramp får vi lära oss om huggormen (Vipera berus).

I detta avsnitt behandlas huggormen som på latinska heter Vipera berus.
Huggormens kännetecken är oftast en ljus grundfärg med ett mörkt sicksack-band längs ryggen. Det finns också svarta huggormar vilkas sicksack-band är svårare att urskilja, detta kan göra det svårt att skilja mellan en snok och en huggorm. Men det finns ett säkert sätt att få reda på - pupillen. Snoken har en rund pupill medan huggormen har en vertikal pupill.

Huggormen har blivit sällsyntare i Finland på grund av bygget och trafiken. Till skillnad från flera andra europeiska länder är huggormen inte fridlyst i Finland vilket också kan vara en orsak till minskningen.

Stillbild: Seppo Sarkkinen

Redaktörer: Niko Ingman och Pekka Strang

Mosstramp
Radio Vega 2008

Databas: 
Vetamix