Peter Pan-fenomenet

Att bli vuxen är inte lätt. Psykologen Jan Löwdin berättar om Peter Pan-fenomenet som handlar om killar som inte vill bli vuxna.

Livet består av flera olika kriser och en av de svåraste kriserna i livet är den när man skall bli vuxen. Det är en kris som handlar om ansvar, skuld och skam över att inte duga. Det är väsentligt att föräldrarna sätter lämpliga krav beroende på barnets ålder. Jan Löwdin berättar att både för lite krav och för mycket krav ställer till med en massa problem.

Redaktör: Annika Sylvin-Reuter
Familjeliv
Radio Vega 2010

Databas: 
Vetamix