Rinnande vatten 2 Växter och smådjur

Växter och djur i rinnande vatten har fått anpassa sig för att inte dras med i vattenströmmarna.

I vattendrag lever alla möjliga växter och djur. Gemensamt är dock att de alla har anpassat sig till att leva i rinnande vatten. De växter som finns i rinnande vatten har ofta långa, smala blad för att inte dras med i vattenströmmarna. Växterna klarar sig bättre i vattendrag med sandbotten än stenbotten och i de vattendrag där det finns växtlighet finns även djurliv.

De djur som finns i rinnande vatten har olika metoder för att inte spolas med av vattnets hastighet. Exempelvis nattsländans larver har sex ben och klor för att hålla sig fast, medan iglar i sin tur suger sig fast med munnen.

Sakkunniga: Anita och Volmar Rosengren

Foto: Nattsländans larv

Fotograf: Magnus Östman

Redaktör: Erik Gestrin

Svenska YLE fakta
 

Databas: 
Vetamix