Rinnande vatten 5 Nejonöga

Nejonöga hör till familjen rundmunnar.

Nejonögat är en primitiv fisk som tillhör familjen rundmunnar. Den ser ut som en ål i kroppsformen, har en rund mun utan käkar men saknar tänder. Den lever som fullvuxen i haven med lekvandrar till rinnande vatten som älvar och floder. Nejonögat lever största delen av sitt liv som larv i bottenslammet. Larven heter linål och lever av plankton och alger. Linålarna påbörjar sedan vandringen tillbaka mot havet genom att suga sig fast på större vandringsfiskar, exempelvis laxen. När linålen blir könsmogen omvandlas den till nejonöga och dör efter leken.

När man talar om nejonöga avser man vanligen flodnejonöga. I sötvattensdrag lever dock näcknejonöga, som är en mindre fisk än flodnejonögat och som inte lekvandrar. Av de olika nejonögonen är det bara flodnejonöga som fångas som matfisk.

Diskutera i klassen: Vad händer med det fullvuxna nejonögat efter leken?

Sakkunniga: Anita och Volmar Rosengren

Redaktör: Erik Gestrin

Fotograf: Magnus Östman

Svenska YLE fakta


Databas: 
Vetamix