Rinnande vatten 6 Strömstare, forsärla och kungsfiskare

Här presenteras fåglar bundna till strömmande vatten.

Strömstaren vistas ständigt vid vatten och håller till vid strömmande vattendrag. Trots att den inte liknar en sjöfågel är den duktig på att simma och dyka och hämtar sin föda från vattnet. Strömstaren har korta och aningen klumpiga vingar, fjäderdräkten ser, förutom bröst och haka, helsvart ut på håll men är brungrå med mörkare vattring främst över ryggen. Bröst och haka är vita. Boet byggs vid vattnet i stenklyftor, under broar eller dylika ställen.

Forsärlan är släkt med sädesärlan och har liksom andra ärlor en lång vippande stjärt. Forsärlan trivs likt strömstaren vid forsar och andra strömmande vattendrag. Den livnär sig på insekter som den finner vid vattnet och vadar genom vattnet i jakt på föda. Ovansidan är blågrå och gumpen gröngul. Den har ett gulaktigt bröst och en svart haklapp.

Kungsfiskaren är en vacker, ganska liten fågel med ett oproportionellt stort huvud och lång näbb. Även den trivs vid strömmande vattendrag. Den är blå på ovansidan och orange på undersidan. Den lever vid trädkantade åar och floder, främst på fisk som den fångar genom att dyka lodrätt mot vattnet. Dess flykt är snabb, rak och sker ofta lågt över vattnet.

Diskutera i klassen: Hur provianterar strömstaren, hur provianterar forsärlan och hur provianterar kungsfiskaren?

Sakkunniga: Anita och Volmar Rosengren

Redaktör: Erik Gestrin

Fotograf: Magnus Östman

Svenska YLE fakta

Databas: 
Vetamix