Tunna kalkonskivor och E-tillsatsämnen

Mikael Snellman, som är kvalitetschef på Snellman, svarar på Mats-Eric Nilssons kritik mot tunna kalkonskivor.

Tillsatsämnen används för att de fyller en funktion. Att göra pålägg av kalkon kräver till exempel stabiliseringsmedel för att man ska kunna skiva det, säger Mikael Snellman. Dessutom används tillsatsämnen för att skydda mot till exempel listeria och salmonella.


Redaktörer: Louise Bergman och Mona Sandell
Smältpunkt
Radio Vega 2009

Databas: 
Vetamix