Vad är fotosyntes?

Lärobjektet åskådliggör hur fotosyntesen fungerar.

Fotosyntesen är en viktig process för alla levande varelser på jorden: den sker i gröna växter som kan fånga upp solljus med hjälp av klorofyllet. Växterna omvandlar solenergi, vatten och koldioxid till druvsocker och syre.

Fotosyntes:

Koldioxid + vatten + solenergi --> socker + syre

6CO2 + 6H20 + solenergi --> C6H12O6(socker) + 6O2

Animation:Sixten Björkstrand

Databas: 
Vetamix