Blåbär (Vaccinium myrtillus)

Basfakta om blåbär. Kännetecken, växtplats, utbredning.

Blåbäret blommar i maj-juni och är då ytterst ömtåligt. En enda frostnatt kan leda till att hela blåbärsskörden går förlorad. En av blåbärets huvudpollinerare är den ljusa jordhumlan. Blåbäret fäller sina blad till vintern i motsats till lingonet som är vintergrönt.

Blåbäret växer i hela Finland. 23 % av skogarna i vårt land är av blåbärstyp. Blåbäret är ett allmänt ris som man också påträffar i lundartade moskogar, på skogskärr, hedar eller kalfjäll.

Blåbäret är en medicinalväxt. Bären är hälsosamma och bra för matsmältningen, motverkar tarmbesvär och hjälper mot diarré. De innehåller A-, B- och C- vitaminer, kalcium och magnesium. Bladen är utmärkta ingredienser i te.

Kännetecken:
Blåbäret är ett 20-30 cm högt ris som hör till familjen ljungväxter. Blåbärets stam är kantig, grön och förgrenad och ser risig ut innan de ovala, tunna, ljusgröna bladen tittar fram på våren. På hösten skiftar bladen i rött. Blåbärsblommorna kommer samtidigt som bladen och ser ut som grönvita, ljusröda eller mörkröda små lampskärmar som hänger ensamma på skaft från bladvecken. Frukterna är mörkblå eller nästan svarta och glänsande. De har ofta ett ljusare ytskikt.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto

Databas: 
Vetamix