Bullerblomster (Trollius europaeus)

Basfakta om bullerblomster. Var växer bullerblomstret, hur ser det ut och hur användes den förr.

Bullerblomstret eller smörbollen är en ståtlig, hög ranunkelväxt. Växten blommar med stora, klargula, bollliknande blommor i maj-juni. Hela växten är giftig. Smörbollen blir pollinerad av en liten fluga, vars larv lever i blomman.

Bullerblomstret är Lapplands landskapsblomma och där kan fjällen lysas upp av stora bestånd av smörbollar. Man kan också finna smörbollar på kalfjällen. Bullerblomster förekommer också sparsamt i södra Finland. Bullerblomstret växer på ängar, i lundar, vid bäckkanter eller på andra fuktiga växtplatser.

Kännetecken:
30-60 cm hög. Blommorna sitter ensamma och är 2-5 cm stora, granngula och nästan klotrunda. Bladen är vanligen 5-flikiga och långskaftade.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto: Anna-Liisa Pirhonen

Databas: 
Vetamix