Citronfjäril (Gonepteryx rhamni)

Basfakta om citronfjärilen. Kännetecken och utbredning.

Citronfjärilen är en av våra vanligaste dagfjärilar. Den övervintrar som fullt utvecklad fjäril. Övervintrarna flyger från maj till juni. De vårtidigaste kan man se redan i mars. De fjärilar som utvecklas under sommaren flyger från juli till oktober.

Kännetecken:
Hanarna är lätta att känna igen på sin citrongula färg. Honorna är nästan vita, med en svag grön ton. På vardera vingen finns en röd prick. Vingspetsarna är vassa.

Utbredning:
Citronfjärilen har brett ut sig så långt norrut som till södra Lappland. Arten påträffas i kulturlandskap, på ängar, bakgårdar eller i trädgårdar. Citronfjärilen trivs också i skogsmarker eller i skogskanterna.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto

Databas: 
Vetamix