Danmarks flagga

Danmarks flagga eller Dannebrogen är världens äldsta officiella flagga. Dannebrogen har ett vitt kors på röd bakgrund.

Dannebrogen har enligt legenden fallit från skyarna under ett av Valdemat Seijrs slag i Estland under tidigt 1200-tal. Danmarks flagga lade grunden för den nordiska traditionen av korsflaggor som utvecklades på 1800-talet.

Databas: 
Vetamix