Ekorrbär (Maianthemum bifolium)

Basfakta om ekorrbär. Kännetecken, växtplats och utbredning.

Man känner igen det lilla ekorrbäret på de breda hjärtlika bladen - två blad per stjälk. Den vita blomklasen utvecklas sent på våren, i maj-juni.

Ekorrbäret växer i hela landet, förutom i nordligaste Lappland. Ekorrbäret trivs i skuggiga, fuktiga och näringsrika skogar. Ofta hittar man ekorrbär i lundartade skogar och friska moskogar.

Kännetecken:
Ekorrbäret har krypande jordstammar. Det är en 5-20 cm hög växt med en smal, upprätt stjälk, vars övre del är hårig. Bladen är hjärtlika och spetsiga, med kort skaft. Vanligtvis sitter det två blad strax ovanför stjälkens mitt. Blommorna doftar gott och sitter i en toppställd klase. De är talrika, men mycket små. Hela växten är giftig. De runda bären är först grönaktiga med röda fläckar och senare röda.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto: Irma Kortekallio

Databas: 
Vetamix