Isberg

Isberg är stora stycken is som driver omkring på havet. Det mesta av berget - 9/10 - ligger under havsytan.

Bilden är tagen på Grönland.

Fotograf: Christian Komonen, april 2000

Databas: 
Vetamix