Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

Basfakta om lövsångaren. Kännetecken, utbredning, läte.

De första lövsångarna flyger in från Afrika i slutet av april, i likhet med många insektsätare. Under kalla vårar kan det dröja ända fram till juni innan alla har anlänt. Lövsångaren är den vanligaste fågelarten i Finland och förekommer i hela landet, också i fjällen i Lappland. Samtidigt är den rätt okänd, för den är ganska oansenlig. Lövsångaren trivs i skogar där det finns lövträd och mycket skyddande undervegetation, där den kan hålla sig dold.

Kännetecken och läte:
Lövsångaren är en liten, 11 cm, grönskiftande sångare som kan vara svår att skilja från dess nära släkting gransångaren, som anländer tidigare än lövsångaren. Ovansidan är grön eller grå, undersidan smutsvit och bröstet svagt gult. Deras läten är dock olika. Lövsångarens sång är mera som bofinkens läte i mollklang: en vemodig, fallande, mjuk vers som ebbar ut i slutet. Den saknar bofinkens glada trudelutt helt och hållet. (Gransångaren känner man igen på dess finska namn (tiltaltti) eftersom den sjunger tilt-talt-tilt-talt... Grönsångaren som är den tredje släktingen, känner man igen på dess läte som låter som ett mynt som snurrar på ett bord, som går allt snabbare mot slutet.)

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto

Databas: 
Vetamix