Ladusvala (Hirundo rustica)

Basfakta om ladusvalan. Kännetecken och läte.

En svala gör ingen sommar. Och det stämmer, för de första svalorna kan anlända redan i slutet av april. Men merparten av svalorna återflyttar till Finland först i maj - de sista i slutet av månaden.

Ladusvalan är en kulturfågel, som dras till boplatser i människans närhet, vilket gör att man lätt kan följa med den på nära håll. Ladusvalorna trivs t.ex. i lador, hus, garage eller i ladugårdar, där de hjälper korna genom att äta av flugorna som surrar omkring dem. Vi uppfattar ladusvalan som mycket livlig, vilket kanske beror på att den ständigt måste vara i gång för att fånga föda, för ladusvalan äter flygande insekter.

Kännetecken:
Ladusvalan känns igen på den rödbruna strupen och pannan och på sin långa, djupt kluvna stjärt. Ladusvalan har en svart, blåskimrande ovansida och en smutsvit eller gräddvit undersida. Ca 20 cm.

Läte:
I flykten ett kort vitt eller vitt vitt. Ladusvalans sång utgörs av ett glatt och livligt kvittrande. Det sägs att sången är ett rent utryck för livsglädje.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Fotograf: Lauri Mäenpää

Databas: 
Vetamix