Ljus jordhumla (Bombus lucorum)

Basfakta om den ljusa jordhumlan. Kännetecken och utbredning.

Den ljusa jordhumlan hör till ordningen steklar. Den kallades tidigare för lundhumla. I Finland finns många olika humlearter, av vilka den ljusa jordhumlan är lättast att känna igen. Den ljusa jordhumlan äter nektar.

Kännetecken: Den ljusa jordhumlan är medelstor. Drottningen blir 18–21 mm lång, arbetaren 9–16 mm och hanen 14–16 mm. Den ljusa jordhumlan är svarthårig med två gula band och bakkroppsspetsen är vit. Hanen har en gul fläck på nosen och är lite gråare än honan. De övriga humlearterna har oftast en rödbrun bakdel.
Bland humlorna är det bara drottningarna som övervintrar och det är just drottningarna som börjar flyga redan under de första varma vårdagarna i april. Vissa vaknar redan i mars. Honorna har en gadd som är ansluten till en giftblåsa. De sticks bara om de blir retade.

Utbredning: Den ljusa jordhumlan är vanlig i hela landet. Den trivs i kulturlandskap, i blomrabatter och på gräsmattor. Den ljusa jordhumlan är en viktig pollinerare av bl.a. klöver och är därför betydelsefull inom jordbruket. Det är framför allt humlorna vi kan tacka om blåbärsskörden blir god. Humlorna flyger och pollinerar endast då det är soligt ute. Frost i maj kan leda antingen till att blåbärsblommen fryser eller till att humlorna inte är ute och pollinerar.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto: Irma Kortekallio

Databas: 
Vetamix