Makaonfjärilens larv blir puppa

Makaonfjärilens larv har här börjat förpuppa sig. Den stora färggranna larven krymper till en puppa som sedan kläcks till en färdig fjäril.

Foto: Magnus Östman
Källa: Yle

Databas: 
Vetamix