Malörtskapuschongfly

Malörtskapuschongflyet har fin kamouflagefärg och smälter väl in i den gren av gråbo flyet ofta trivs på. Dessutom gillar flyet förstås malört.

Foto: Magnus Östman
Källa: Yle

Databas: 
Vetamix