Orre (Lyrurus tetrix)

Basfakta om orren. Kännetecken och läte.

Orren är en stannfågel som hör till familjen fälthöns. Under våren, då de första bara markområdena dyker upp, samlas orrtupparna för att spela. Öppna platser såsom myrar, åkrar eller isar är lämpliga spelplatser. Det är fråga om gruppspel där tupparna först tävlar om reviren och till slut anländer hönorna som väljer ut lämpliga tuppar att para sig med. Redan i februari kan man se de första orrtupparna spela, men först i april är orrspelen i full gång och då är också hönorna på plats. Den som är ute tidigt om morgonen har den största chansen att se orrspel. Hönan lägger sina ägg i maj, i en grop som hon själv grävt i skydd av t.ex. en buske.
Orren trivs i nästan alla slags skogar, men föredrar ljusa och öppna skogar, skogsbryn, kanter av myrar, stränder och åkerrenar. Orren äter främst knoppar, skott, frön, bär och säd.

Läte:
Spellätet ett bubblande och vibrerande läte som avbryts av kraftiga väsningar. Ofta förvandlas de enskilda lätena till en körsång då många tuppar är på plats. Hönan kacklar kock kock.

Kännetecken:
Tuppen är stor, mörk eller blåsvart och har en lyrformad stjärt som är vit på undersidan. Över ögonen finns klarröda valkar som på långt håll ser ut som en klarröd mössa. Orrhönan kan vara svår att känna igen. Den är mindre än tuppen och är spräckligt brunaktig med kluven stjärt. Den påminner mycket om de andra hönsfågelhönorna, t.ex. om järpen eller tjädern. Men tjäderhönan är större och har ett rödbrunt band på bröstet. Orrhönan har också ett tydligt vitt vingband.


Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto:

Databas: 
Vetamix