Så här går presidentvalet i USA till

Valsystemet i USA innebär att segraren i presidentvalet inte behöver vara den som fått de flesta rösterna sammanlagt i hela landet.

Presidentkandidaterna Barack Obama och John McCain satsar nu i sina kampanjer på de stora "swing states" där det väger jämnt mellan demokrater och republikaner. Efter den omständliga primärvalsprocessen och efter avklarade partikonvent återstår en intensiv valkampanj före valdagen den 4 november.

Presidentvalet hålls alltid i början av november och infaller med fyra års intervall. Valet är ett indirekt folkval där amerikanerna väljer elektorer som i sin tur väljer presidenten. Segraren i en delstat får hela delstatens röster.

Rösterna i varje delstat räknas skilt. Den kandidat som segrar i en delstat får alla delstatens elektorer. Bara i två små delstater, Maine och Nebraska, fördelas elektorerna i förhållande till rösterna.

Valsystemet innebär att segraren i presidentvalet inte behöver vara den som fått de flesta rösterna sammanlagt i hela landet. Antalet elektorer i en delstat är identiskt med antalet kongressledamöter som delstaten skickar till Washington. Dessutom finns det tre elektorer för det område (District of Columbia) där huvudstaden Washington är belägen. Det totala antalet elektorer är 538.

Presidentvalet är egentligen inte ett nationellt val utan 51 val på delstatsnivå. Antalet röster på nationell nivå avgör inte valet.

För att vinna krävs 270 elektorer. Ifall ingen kandidat får tillräckligt många elektorer utser representanthuset landets nästa president.

Elektorerna samlas i december för att formellt välja president, men utgången av valet brukar vara klar strax efter valet. Den nya presidenten tillträder den 20 januari.

I en stor del av delstaterna är utgången av valet i praktiken klar redan före valet. Den 4 september, exakt två månader före valet, räknar till exempel CNN:s webbplats med att demokraten Barack Obama har 153 säkra elektorer mot 125 för republikanen John McCain.

Ytterligare 90 elektorer ser ut att gå till Obama, mot 64 för McCain, enligt CNN. För 106 elektorers del väger det jämnt.

Webbsajten www.realclearpolitics.com bedömer å sin sida att Obama har 183 säkra elektorer mot 142 för McCain. Ytterligare 55 ser ut att gå till Obama och 43 till McCain. När det gäller 115 elektorer är det hugget som stucket.

Man satsar stort på nyckelstater. Presidentkandidaterna satsar i sina kampanjer på de stora "swing states". I dessa folkrika delstater väger det jämnt mellan demokrater och republikaner.

En stor del av den återstående valkampanjen handlar om att övertyga väljarna i de delstater där utgången är öppen. I synnerhet folkrika delstater av det här slaget, bland annat Florida, Ohio och Michigan, är intressanta.

I USA är TV-debatter viktiga i presidentval - likaså partiernas TV-reklam. Pengar behövs i stora mängder, och kampanjbidragen från individer, organisationer och företag har stor betydelse för kandidaterna.

Text: http://svenska.yle.fi/nyheter
Källor: CNN, realclearpolitics.com, Wikipedia, SVT
Bildkälla: AP Graphics Bank

Databas: 
Vetamix