Sibelius grav

Jean och Aino Sibelius sista viloplats ligger under äppelträden i Ainolas trädgård.

Ritad av Aulis Blomstedt.

Fotograf: Linda Varoma
Källa: Vetamix

Databas: 
Vetamix