Skrattmås (Larus ridibundus)

Basfakta om skrattmåsen. Kännetecken och läte.

De första skrattmåsarna anländer i slutet av mars, då våra vatten blir isfria. Snart är hela kolonier på plats och det glada skränet fyller hela luften. Skrattmåsen kan också övervintra i Finland, på t.ex. soptippar.

Skrattmåsen trivs inte ute på öppna havet, men är vanlig vid sjö- och havsstränderna i nästan hela vårt land. Skrattmåsarna har också börjat sprida sig från kusterna till inlandet. Man ser dem på plöjda åkrar och på soptippar, men också på torg och gräsmattor i glesbygderna. Skrattmåsen häckar i kolonier vid frodiga våtmarker, sjöar och i havsvikar. Kolonin är alltid på sin vakt och färdig att försvara sig, vilket utgör ett gott skydd för ungarna. Många andra vattenfåglar häckar därför också gärna i närheten av skrattmåskolonierna.

Kännetecken: Skrattmåsarna är säkert välbekanta för alla torgbesökare som kanske till och med har blivit utleda på deras högljudda skriande. Man skiljer skrattmåsen från de andra torgfåglarna på att den är liten, 34-37 cm, huvudet är chokladbrunt och skrattmåsen har röd näbb och röda ben.

Läte: Skrattmåsen läte skiljer sig från de andra måsarnas. Den skränar högljutt krriiää, krii.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Fotograf: Magnus Östman

Databas: 
Vetamix