Stackmyra eller röd skogsmyra (Formica rufa)

Basfakta om stackmyran. Kännetecken och utbredning.

Då snön har smultit och solen lyser på myrstackarna börjar myrorna vakna och röra på sig inne i stackarna. Solvärmen lockar dem snart ut i vårluften. Då ser man ofta myror som sitter i klumpar på stacken eller rör sig lite stelt framåt. De har just vaknat ur vinterdvalan. Om våren är varm är de första myrorna i full gång redan i mars. I norra Finland kan det dröja till maj innan stackmyrorna vaknar.

Myrstackarna ligger ofta på södra sidan av en trädstam eller en gammal stubbe, så att ingenting skuggar stacken. Myrstacken sträcker sig långt ner i marken. Det vi ser av stacken är oftast en mindre del än den som finns under markytan. Ett myrsamhälle kan bestå av flera stackar och ett samhälle kan hysa omkring en miljon individer.
En myrdrottning kan leva i 20 år och hennes enda uppgift är att lägga ägg. Alla arbetare är honor. De kan leva i flera år och har under sin livstid olika uppgifter. Arbetarmyrornas uppgift är att bygga och försvara stacken, sköta om drottningen, äggen, larverna och pupporna. De vingförsedda hanarna kläcks i juni-juli. De dör efter att de parat sig med drottningen.
Myrornas favoritföda är den söta avföringen från bladlöss. Den kallas honungsdagg.

Kännetecken:
Den röda skogsmyrans drottningar och hanar är omkring 9 till 11 millimeter långa. Arbetarna är hälften så stora, 4,5 till 9 millimeter långa. Färgen på huvudet, bakkroppen och större delen av benen är svart, medan huvudets sidor, mellankroppen och övre delen av benen är rödaktiga. Den röda skogsmyran har kraftiga käkar och bits. Den saknar gadd, men kan spruta ut myrsyra genom bakkroppen om den blir angripen. Om man blir biten och myrsyran kommer in i såret, kan det svida.

Utbredning:
Stackmyran påträffas både i blandskogar och i barrskogar i hela Finland. Myrorna är skogsvårdarnas små hjälpredor. Myrorna inom ett myrsamhälle kan äta upp till 100 000 insekter per dag. Många av insekterna är skadedjur.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto: Magnus Östman

Databas: 
Vetamix