Stickmygga (Familjen Culicidae)

Basfakta om stickmyggan.

Det är knappast svårt för någon att känna igen en mygga. I Finland finns det tiotals olika stickmyggarter. Många av dem suger blod av däggdjur. Det är bara honorna som sticks och suger blod eftersom de behöver mycket näring för att kunna lägga ägg. Mygghanarna har fjäderlika känselspröt. De livnär sig på växtsafter. Hanarna är ofta mindre än honorna.

Om våren är varm kan man se de första stickmyggorna i södra Finland redan i slutet av mars. De surrande svärmarna dyker upp först i maj. Många arter rör sig huvudsakligen i skymningen.

I Finland är det omöjligt att undvika att träffa på stickmyggor. I Lappland är myggsvärmarna tidvis besvärande stora. Det beror bland annat på att tillgången till vatten är stor efter att snön har smultit. Myggorna lägger sina ägg i vatten. Ju fuktigare omgivningen är, desto bättre trivs stickmyggan. Därför finns det mycket myggor på myrmarker och i kärrområden.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto: Hannu Koskenvaara

Databas: 
Vetamix