Svenska dagen-märket

Svenska dagen-märket har funnits till försäljning i snart 100 år och utseendet har ändrat med årens lopp. På bilden ser du märket från år 2009.

Särskilda Svenska dagen-märken började säljas för att samla in pengar till den nygrundade Svenska kulturfonden. Det var ofta skolelever som sålde märket mot provision.

Det första märket år 1909 var ett nystan i gult och rött. Under några år avbildades Gustav II Adolf på märket, medan märket andra år pryddes av det finska lejonet eller Finlands flagga.

Ett rekordantal märken, 42 661 stycken såldes år 1928 då Svenska dagen fyllde 20 år.

År 1939 beslöt Svenska folkpartiets centralstyrelse att intäkterna från försäljningen av märket i sin helhet skulle tillfalla försvarsväsendet.

År 1943 tog Svenska Finlands folkting över arrangemangen för Svenska dagens huvudfest och försäljningen av Svenska dagen-märket.

Text: Lena Karhu, Svenska centralarkivet
Bild: Petra Havo, Folktinget

Databas: 
Vetamix