Träskända kyrka

Träskända kyrka byggdes under åren 1967-68 och representerar 60-tals modernism och framförallt tidens betongbyggande, där betongens färg och gjutformen är synlig och en väsentlig del av fasaden.

Ritad av Erkki Elomaa, 1963.

Fotograf: Linda Varoma
Källa: Vetamix

Databas: 
Vetamix