Tussilago (Tussilago farfara)

Basfakta om tussilagon. Var växer tussilagon, hur ser den ut och hur användes den förr.

Tussilagon kallas också hästhov eller hästhovsört. Det behövs bara en liten snöfri markplätt för att de lysande gula tussilagoblommorna ska titta fram. Blomknopparna utvecklats redan under föregående höst och därför är tussilagon redo att blomma mycket tidigt om våren. Blommorna öppnar sig bara under soliga dagar och är mycket populära bland de första humlorna och fjärilarna.

Tussilagon är en flerårig växt och den är vanlig i södra och mellersta Finland. Den trivs på fuktiga dikeskanter, vid vattendrag och på vägrenar. I södra Finland kan man finna tussilago redan i mars. Blomningstiden i hela landet är mars-juni. Tussilagons blad växer ut på sommaren då blommorna har vissnat. Det finns två teorier om varför tussilago kallas hästhov. Antingen beror det på att bladen är aningen hästskoformade eller på att växten förr användes för att bota hosta – en ört som häver hosta eller hosthäva, vilket kommer från det latinska namnet tussilago.

Tussilagoblommor, både färska och torkade, har använts för tillverkning av viner. Blommorna och bladen har också en slemlösande effekt och användes även inom folkmedicinen för att lindra inflammationer.

Kännetecken:
Tussilagons blomstjälkar är 10-15 cm höga och bildar små grupper. De är kraftiga, har fjäll och är vitluddiga. I toppen av varje stjälk sitter en ensam solgul blomkorg. Tussilagon har en rotstock med många utlöpare, djupt nere i marken. Bladen har långa skaft, är stora och hjärtlika och vitluddiga på undersidan.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto: Sakari Kauppinen

Databas: 
Vetamix