Om Vetamix

Vetamix är en webbplats med innehåll som kan användas i undervisning. Här hittar du material av olika format, huvudsakligen ljud- och videoinslag från YLEs stora arkiv men även bilder som du kan använda som det passar dig och din undervisning bäst.

Registrera dig så får du tillgång till Min mapp, där du kan skapa egna mappstrukturer för att hålla reda på ditt favoritmaterial du hittar. När du har sparat material i Min mapp, så kan du visa materialet, och kombinera med till exempel andra videoklipp som en presentation. Textinnehållet kan du också redigera så det passar dina behov.

Det kostar ingenting att använda Vetamix.

Vi utvecklar sajten kontinuerligt. Vetamix är ett samarbete mellan Svenska YLE, Utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden.

 

Regler och anvisningar för medlemmarna på Vetamix

När du registrerar dig som användare på Vetamix innebär det att du också godkänner Vetamix och YLEs regler. Reglerna finns till för att alla skall veta vad som gäller, t.ex. för att du som användare inte i misstag skall bryta någon lag - eller, rätt och slätt, för att påminna om nätetikett.

Använd helt enkelt sunt förnuft och god "nettikett" när du jobbar med Vetamix. Om du inte följer reglerna kan det leda till att du fråntas dina användarrättigheter och du kan till och med i värsta fall bli polisanmäld.

Vetamix har rätt att ändra på reglerna om det behövs för att följa lag och myndighetsbeslut. Om ändringarna är av sådan karaktär att användandet av Vetamix förändras på ett betydande sätt meddelar vi givetvis detta till användarna.

 

Innehåll och användning

Du måste följa Finlands lagar när du använder Vetamix. Du får alltså inte använda Vetamix som en kanal för olagliga aktiviteter eller för att distribuera material som är olagligt eller som på annat sätt kan upplevas som stötande (t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier eller mobbning). Det är förbjudet att publicera rasistiskt, pornografiskt och drogfrämjande material på Vetamix sidor.

Det är också förbjudet att länka till sidor som innehåller olagligt material.Du får inte heller systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda på Vetamix hemsidor. Inte heller reklamer är tillåtna.

Du får inte sätta upp material som är virussmittat eller copyrightskyddat på Vetamix hemsidor. Det är till exempel förbjudet att sätta upp bilder av rock- eller idrottsstjärnor eller Nalle Puh utan upphovsmannens tillstånd.

Det som YLE publicerar ansvarar YLE för. Läs mera om upphovsrätt på webben.

Det är förbjudet att använda Vetamix i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon produkt. Du får inte använda Vetamix som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, kedjebrev eller annan typ av skräppost.

 

Vidare användning av materialet

Vetamix har rätt att gå in och ändra på eller ta bort material som är olagligt eller på annat sätt olämpligt.

Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare din användarinformation, så som till exempel materialet som finns på Vetamix eller information om andra användare, utanför Vetamix.

Vetamix har rätt att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material användarna publicerar "offentligt" på Vetamix i samband med marknadsföring av sajten utan skyldighet att betala ersättning.

Vetamix värnar om din personliga integritet. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till den information du gett oss. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns.

 

Läs också

Svenska YLEs regler för interaktiva webbtjänster
Svenska YLEs registerbeskrivning
Integritetsskydd på Svenska YLE

 

Entypo pictograms © Daniel Bruce -- www.entypo.com