Basket: Försvarsspel

Basket är en sport där fotarbetet är enormt viktigt eftersom man i princip inte får röra vid motståndaren.

Fotarbete:
Basket är en sport där fotarbetet är enormt viktigt eftersom man i princip inte får röra vid motståndaren. Dessutom är det viktigt att använda armar och händer till att täcka passningsvinklar och störa motståndaren. En försvarsspelare har aldrig hälarna på golvet utan rör sig mera på tårna.

4. Försvarsövningar

4.1 Shell drill:
En övning som lär ut försvararnas positioner i förhållande till bollen och spelaren man bevakar. Dessutom att täcka passningsvinklar, hjälpförsvar och rotation vid behov. Fyra anfallsspelare fördelar sig på två forwardpositioner och två guardpositioner (en fyrkant). Anfallsspelarna passar först runt bollen, utan att dribbla, samtidigt som försvarsspelarna övar sig på att inta rätt position i förhållande till bollen. Så fort bollen passas skall försvararen vars motståndare passar bollen snabbt röra sig i hjälpposition, redo att stoppa en eventuell penetration av den nya bollinnehavaren. Generellt sett kan man säga att en spelare som bevakar spelaren närmast bollinnehavaren skall vara cirka en och en halv meter från sin motståndare. Om försvararen är två passningar från bollen gäller cirka tre meter och så vidare. Efter det här tillåts dribbling och senare skott. Då skall försvararna i samarbete sträva till att förhindra motståndarna från att komma till avslut. Man kan simulera situationer där en anfallsspelare lyckats ta sig förbi sin försvarare genom att be en försvarsspelare vända ryggen till sin motståndare. När anfallsspelaren sen sätter bollen i golvet får försvararen återuppta normalt försvar. Man strävar till att framtvinga hjälpförsvar av medspelarna. Du kan låta spelarna tävla genom att säga att försvaret måste stoppa tre anfall innan anfallarna lyckats sätta bollen i korgen tre gånger. När försvararna lyckats med det blir de anfallare.

4.2 Rör vid vaderna:
Para upp spelarna som sedan försöker röra vid varandras vader. Spelarna skall också använda sina händer till att parera motståndarens försök. För varje beröring vid motståndarens vad får spelaren en poäng.

Redaktör: Alf Strömberg

Foto: Mikael Rundman, Charlotte Lindroos

Klipp: Sixten Björkstrand

Medverkande: Sophie Weckström och Ellen Nurmi samt andra elever från Mäkelänrinne idrottsgymnasium.

vetamix.yle.fi 2011

Databas: 
Vetamix