Mobbad på nätet?

I Winnelska skolan i Kyrkslätt träffade vi Emma, Pontus och Ida som alla hade erfareheter av mobbning på nätet. Enligt dem är det tyvärr väldigt vanligt att mobba på nätet men samtidigt väldigt fegt, tyckte de.

På Folkhälsan har man i år 2011 valt att fokusera skolfreden på just nätmobbning.
Nätmobbning kan handla om att sprida elaka rykten via sociala medier, utesluta någon ur forum och grupper eller också kan det handla om att manipulera bilder på nätet, kapa och missbruka varandras profiler.

Redaktör: Charlotte Lindroos/ Vetamix
Fotograf: Eero Poskela
Klipp: Sanna Liinamaa
Medverkande: Emma Tallberg, Pontus Koivisto, Ida Flemmich.

Databas: 
Vetamix