Kestävä kehitys: uusi teknologia

Olli Hietanen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskusesta selvittää uuden teknologian mahdollisuuksia.

Teknologia kasvaa tavallaan vanhan savupiipputeollisuuden päälle ja osittain sitä tehostamaan. Suuntana on siis pikemminkin vanhan savupiipputeollisuuden ekotehokkuuden parantaminen kuin sen lopettaminen. Tosin immaterialisaatiotakin eli siirtymistä aineellisesta aineettomaan tapahtuu: siirrytään tavaroista palveluihin.
Uusi teknologia luo uusia tapoja olla yhdessä. Verkossa olemme samanaikaisesti miljoonien ihmisten kanssa. Tätä yhteisöllisyyttä kannattaisi hyödyntää.

Databas: 
Opettaja.tv