Kulttuurikompassi: työskentely Suomessa

Työskentely Suomessa on erilaista kuin työskentely Ruotsissa.

Työskentely Suomessa koetaan helpommaksi kuin Ruotsissa. Suomessa lupaukset pidetään eli tehdään mitä sovitaan. Ruotsissa taas sopimusten lopullisuudesta ei voi olla koskaan varma.

Databas: 
Opettaja.tv