miljö- och naturkunskap

Hur mycket el används i ditt klassrum?

9.9.2009

Ju mindre energi vi förbrukar, desto bättre mår vår värld. Hur mycket energi använder din klass? Vad kan ni göra för att spara energi? Med hjälp av den här blanketten kan eleverna tillsammans uppmärksamma elförbrukningen och räkna ut hur mycket den påverkar miljön.

Sidor