temaområde 2

Mikrolån hjälper människor att hjälpa sig själva

26.10.2010

Mikrolån är små lån som ges till människor i u-länder för att de ska kunna utbilda sig och starta verksamheter för sin försörjning.
Jessica Lutz har under flera år gett mikrolån via Kiva-organisationen. Genom åren har omkring 1 200 personer kunna ta små lån tack vare henne.

Hedersvåld

23.8.2010

Susanne Dahlgren har bland annat bedrivit forskning kring hedersvåld i Jemen under tre år och ett av hennes viktigaste tyngdpunktsområden gäller islam av idag. Så här beskriver hon hedersmord och en del missuppfattningar som finns om det här dystra begreppet.

Sidor