välfärd

Mikrolån hjälper människor att hjälpa sig själva

26.10.2010

Mikrolån är små lån som ges till människor i u-länder för att de ska kunna utbilda sig och starta verksamheter för sin försörjning.
Jessica Lutz har under flera år gett mikrolån via Kiva-organisationen. Genom åren har omkring 1 200 personer kunna ta små lån tack vare henne.

Fattigdomens historia i Finland

10.8.2010

I ett hundra års perspektiv kan fattidomensutveckling i Finland sägas ha gått från totalfattigdom, som innebär att man lider brist på mat, inte har kläder att ha på kroppen och inte skor på fötterna, till att vara reell. Det betyder att man på grund av brist på pengar inte aktivt kan delta i samhällslivet.