Andra stadiet

Politikers kroppsspråk

31.3.2015

Väldigt få av oss tänker på vårt kroppsspråk och därför ljuger vi sällan med det. I diskussionstillfällen har kroppsspråket en väldigt stor betydelse. En politiker kan avslöja oerhört mycket genom den icke-verbala kommunikationen. Det finns vissa gester som helt och hållet kan underminera det en politiker försöker förmedla verbalt.

Längd: 
02:06

Sidor