biologi

Biologi

Provet i biologi 11.3.2015. Studentexamensnämndens beskrivning av goda svar.

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgilitga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

Sidor