biologi

Biologi

Provet i biologi 26.9.2014. Studentexamensnämndens beskrivning av goda svar.

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

14.8.2014

Animationen åskådliggör hur fotosyntesen fungerar. Sätt igång animationen genom att trycka på knappen "Spela upp hela animationen". I audiospelaren högst uppe till vänster kan du lägga på bakgrundsmusik. 

Biologi

Provet i biologi 21.3.2014. Studentexamens beskrivning av goda svar.

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgilitga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

Sidor