Användarinloggning

bildkonst

7.9.2009

Här kan elever skapa sig egna kulturtränarprofiler, samla
poäng i en elektronisk kulturkalender för varje gång de "idkat" kultur i
minst en halv timme, skriva (och kommentera) erfarenhetsrapporter om
kulturupplevelser, utmana andra att pröva på kultur, testa sin
kulturkondition, läsa tips på hur man kan höja kulturkondisen eller
starta en egen kulturcirkel osv.

Sidor