Användarinloggning

historia

Kejsar Vilhelm II av Tyskland

4.6.2014

Kejsar Vilhelm II (1859-1941) var kejsare av Tyskland och kung av Preussen 1888-1918. I Storbritannien och Frankrike ansågs han som en krigsivrare redan före första världskriget då Tyskland upprustade sin armé och försökte få större inflytande som kolonialmakt. Vilhelm II försökte ge ett sken av sig som en stark ledare, men var inte heller den krigsgalna kejsaren som man försökte antyda i andra länders krigspropaganda.  

Historia

Provet i historia 21.3.2014. Studentexamensnämndens beskrivningar av goda svar.

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

Sidor