Användarinloggning

historia

Historia

Provet i historia 16.9.2013. Studentexamensnämndens beskrivningar av goda svar.

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

 

5.7.2013

Länk till Arkivets radioprogram från år 1968 där Göran Grönroos intervjuar John Mattson, som år 1913 åkte från Finland till Amerika. John var från Houtskär och han berättar hurdant det var att resa från Finland via England till USA, där immigranterna togs emot på Ellis Island i New York. I USA jobbade John som timmerman. Han återvände till Finland och hann också vara i Frankrike under första världskriget. 

Sidor