TV-nytt

Skiffergas och energibranschen

23.5.2013

De fossila bränslena kan stå inför en revolution. Nya amerikanska fyndigheter och ännu oanad potential på andra håll i världen kan trygga tillgången på naturgas och olja i decennier framöver. Under de senaste åren har andelen skiffergas och -olja som utvinns i USA ökar närmast explosionsartat. Det har gjort amerikanerna självförsörjande med gas och på sikt kan det göra dem energimässigt oberoende.
 

Sidor