Användarinloggning

Grundskola, åk 1-6

Vihtori Kosola: ledaren i Lapporörelsen

8.11.2013

På bilden ser man Vihtori Kosola (tredje mannen från höger) på ett väckelserörelsemöte i Österbotten. Kosola var ledare för Lapporörelsen under slutet av 1920- och början av 1930-talet. Lapporörelsen var motståndare till kommunister och socialister och hade stöd bland konservativa grupper i samhället. Lapporörelsen härstammade från Österbotten och fick en del stöd från de kristna väckelserörelserna i mellersta Österbotten. Fosterlandet och den kristna tron betonades i Lapporörelsens värderingar.

Sidor