Användarinloggning

Grundskola, åk 7-9

Den sociala scouten

2.7.2014

I scouterna lär man sig nya saker genom att prova på själv. Tillsammans med sin patrull har man scoutmöten och så åker man på läger och tävlingar. Man lär av varandra, får ständigt utmana sig själv, gemenskapen är stark och minnena blir många. Självkänsla, förmåga att samarbeta och ta ansvar är några av de sociala färdigheter man lär sig som scout.

Längd: 
06:17

Sidor