Användarinloggning

Grundskola, åk 7-9

Kejsar Vilhelm II av Tyskland

4.6.2014

Kejsar Vilhelm II (1859-1941) var kejsare av Tyskland och kung av Preussen 1888-1918. I Storbritannien och Frankrike ansågs han som en krigsivrare redan före första världskriget då Tyskland upprustade sin armé och försökte få större inflytande som kolonialmakt. Vilhelm II försökte ge ett sken av sig som en stark ledare, men var inte heller den krigsgalna kejsaren som man försökte antyda i andra länders krigspropaganda.  

16.5.2014

En stor del av EU:s budget går till jordbruket, varav Frankrikes jordbruk får den största delen av kakan. Varifrån kommer pengarna till EU:s budget och hur används pengarna? Är det rättvist att Storbritannien har billigare medlemsavgifter än de övriga medlemmarna? Varför vill EU stöda små- och medelstora företag samt minska på monopolföretagens makt? Vad i all världen är lobbyverksamhet? Vetamix arbetsblad innehåller fakta och olika infallsvinklar till de här EU-frågorna.

15.5.2014

Beslutsfattandet inom EU går till på olika sätt men de mest centrala institutionerna är alltid desamma - Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommissionen bereder lagstiftningsförslagen och parlamentet och rådet fattar de egentliga besluten. Få insyn i hur EU egentligen skapar alla regler genom att klicka här.

Sidor